Huisstijl

Een huisstijl is de basis voor je visuele identiteit. Een sterke visuele identiteit is een goed middel om de organisatie te positioneren. Organisaties investeren hierin om vertrouwen te winnen. Vertrouwen in de organisatie zelf en in de diensten en producten die ze aanbiedt.

Wanneer we spreken over visuele identiteit, dan hebben we het over de schrijfwijze van de naam van de organisatie, eventueel het gebruik van een beeldmerk, het gebruik van vaste kleuren, van steeds hetzelfde lettertype, de vaste opmaak van drukwerk en de vaste indeling van brieven.

Het logo en de kleur kunnen op vele plekken terug komen. Huisstijldragers zijn onder andere het drukwerk, zoals briefpapier, enveloppen, visitekaartjes, formulieren, rekeningen en brochures. Ook de naamborden, bewegwijzering, stands op tentoonstellingen, relatiegeschenken, vlaggen, koffiekopjes in de kantine, audiovisuele presentaties en het wagenpark zijn dragers van de huisstijl en kunnen bedrukt worden met het logo.

Bij de invoering van een nieuwe huisstijl is de voorbereiding van groot belang. In deze fase worden gekeken naar wat de huisstijl nu is, en waar de organisatie naar toe wil. Veel organisaties roepen in deze fase een werkgroep huisstijl in het leven die het hele proces, tot en met de bewaking van de nieuwe ingevoerde huisstijl, zal begeleiden. Er wordt antwoord gegeven op vragen zoals: Hoe willen we overkomen? Willen we verbinding houden met het verleden, of kunnen we een hele nieuwe weg in slaan? Willen we alleen een woordbeeld of ook een vignet? Zijn speciale kleuren van belang? Willen we het logo kopiëren in kopieermachines?

Ook worden alle huisstijl dragers geïnventariseerd – het drukwerk inclusief auto’s, kleding, panden etc. Daarbij wordt gekeken naar de representativiteit van drukwerken en wordt er gekeken welke prioriteit verdienen en welke kunnen vervallen.
Uiteindelijk mondt deze voorbereiding uit in een programma van eisen waarin aandacht wordt geschonken aan alle voorwaarden waaraan de nieuwe huisstijl moet voldoen. Ook is het belangrijk hierbij na te denken over het gewenste ideaalbeeld.